ระบบฮอร์โมน กับ ปัญหา ผมร่วง ผมบาง

ฮอร์โมน คือสารเคมีที่หลั่งมาจากต่อมไร้ท่อ แล้วเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อไปยังอวัยวะหรือเซลล์เป้าหมายที่มีตัวรับเฉพาะเจาะจงต่อฮอร์โมนนั้นๆ ซึ่งฮอร์โมนบางชนิดก็ถูกผลิตมาจากเนื้อเยื่อบางอวัยวะของร่างกายด้วย ฮอร์โมนแบ่งตามประเภททางเคมีมีอยู่3ประเภท คือ เปปไทดฮอร์โมน เอมีนฮอร์โมน และ สเตอรอยด์ฮอร์โมน

หน้าที่หลักของฮอร์โมนคือ

  1. ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธ์ คือการสร้างเซลล์สืบพันธ์ สร้างการเจริญเติบโตตามวัย ได้แก่ ฮอร์โมน เอสโตรเจน และ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน
  2. รักษาสภาวะในร่างกายให้คงที่ เช่นการรักษาปริมาณน้ำในร่างกาย ความดันโลหิต ความเป็นกรดด่าง ระดับน้ำตาลในเลือด และแคลเซียมในกระดูก
  3. ช่วยควบคุมการสร้างและการใช้พลังงานของร่างกาย โดยการควบคุมอัตราเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน

จากอธิบายข้างต้น จะเห็นได้ว่า ระบบฮอร์โมนนั้น มีความสำคัญอย่างมากนะคะ ในการควบคุมกลไกต่างๆในร่างกาย และอวัยวะต่างๆให้ทำงานปกติ และหากระบบฮอร์โมนภายในร่างกายเกิดการแปรปรวนหรือมีการผลิตฮอร์โมนในปริมาณที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการผลิตมากเกินความจำเป็น หรือน้อยเกินที่ร่างกายต้องการใช้ ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของร่างกาย และอวัยวะต่างๆ ทั้งสิ้นค่ะ

ภาวะฮอร์โมนผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ กับทุกเพศ ทุกวัย และส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีอายุมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ในกรณีที่เกิดกับบุคคลที่อายุยังน้อย ยังไม่ก้าวเข้าสู่วัยทองแน่นอนว่าจะต้องมีสาเหตุแน่นอน และสาเหตุอาจมาจาก

  1. กรรมพันธ์
  2. การเจ็บป่วยจากโรคบางชนิด เช่น ไทรอยด์ เบาหวาน โลหิตจาง
  3. ความเครียด
  4. ผลข้างเคียงจากการใช้ยางบาชนิด ติดต่อเป็นเวลานาน เช่น ยาคุมกำเนิด ยารักษาความดันโลหิตสูง

ผลกระทบจากภาวะฮอร์โมนแปรปรวนหรือ ผิดปกตินั้น แม้ไม่ใช้ปัญหาใหญ่แต่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการทำงานของเซลล์หรืออวัยวะต่างๆในร่างกายเกิดความบกพร่องและจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนหลายอย่างเช่น

ในเผู้หญิง หากขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน หรือผลิตฮอร์โมนอสโตรเจนน้อยลง จะส่งผลให้เซลล์และระบบการทำงานร่างกายเสื่อมถอยลง ยกตัวอย่างเช่น ประจำเดือนมาผิดปกติ มีอาการหงุดหงิด นอนไม่หลับ อ้วนง่าย ปัสสวะเล็ด ผมร่วง ผมบาง เป็นต้น ทั้งนี้ อาการเหล่านี้ยังส่งผลทำให้ผู้หญิงที่ระบบฮอร์โมนบกพร่องมีความเสี่ยงในเรื่องของโรคที่มาแทรกซ้อนได้อีกด้วย เช่น โรคกระดูกพรุน มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม และหลอดเลือดหัวใจทำงาผิดปกติ

ในผู้ชาย ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน คือ ฮอร์โมนประจำเพศของผู้ชาย มีหน้าที่กระตุ้นให้แสดงความเป็นชายตามวัยที่เหมาะสม และสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกาย โดยสมองจะเป็นตัวควบคุมฮอร์โทนชนิดนี้และเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนี้จะค่อยๆลดจำนวนลง และส่งผลให้เกิดอาการแทรกซ้อนได้เช่น กล้ามเนื้อลีบ กระดูกพรุน ศีรษะล้าน และมีความเสี่ยงต่อมะเร็ง เป็นต้น

และด้วยฮอร์โมนเป็นกลไลขับเคลื่อนการทำงานและควบคุมอวัยวะต่างๆในร่างกายให้อยุ่ในสภาวะปกติ ปัญหา ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน ที่เกิดทั้งในผู้หญิงและผู้ชายจึงอาจมีความเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนที่เกิดความแปรปรวนด้วย ซึ่งฮอร์โมนที่ส่งผลทำให้เกิดปัญหา ผมบาง หนังศีรษะล้านนั้นเกิดจาก ระดับ ฮอร์โมน เอสโตนเจนและเทสโทสเตอโรน มีปริมาณที่ไม่สมดุล ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นอกจากจะควบคุมการทำงานของร่างกายอย่างทีกล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีบทบาทต่อต่อมรากผมอีกด้วย คือช่วยกระตุ้นการสร้างเส้นผม แต่เมีอมีการทำปฏิกิริยากับเอมไซม์บางชนิดที่มีอยู่ในหนังศีรษะ จนเกิดเป็นสารDHTขึ้น สารตัวนี้หากมีอยู่มากที่ผิวหนัง หรือหนังศีรษะก็จะไปกระตุ้นทำให้ร่อมไขมันใหญ่ขึ้น หนังศีรษะก็จะมันมากขึ้น ผู้ที่มีปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะที่มาจากภาวะฮอร์โมนบกพร่องส่วนใหญ่ก็จะมีอาการหนังศีรษะมันร่วมด้วยและหากมีการรบกวนการทำงานของรากผม ก็จะออกฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการการสร้างเส้นผมของต่อมรากผม ทำให้เส้นผมเข้าสู่ระยะพักตัวเร็วขึ้น ทำเส้นผมร่วงเร็วและมีเส้นผมที่เล็กลีบ

ปัญหาผมร่วง ผมบาง หนังศีรษะล้าน ที่เกิดจากภาวะฮอร์โมนบกพร่องนั้น อาจไม่ได้เกิดจากสามาเหตุ DHTเพียงอย่างเดียว อาจจะเกิดจาก ความบกพร่องของระบบการไหลเวียนของเลือด และ ระบบการเผาพลาญไขมันในร่างกาย  ร่วมด้วย  ซึ่งไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากการเสื่อมถอยของเซลล์ในร่างกายจนทำให้เกิดปัญหาแทรกซ้อนขึ้น การทำจิตใจให้สบาย ลดความเครียด และการออกกำลังกาย ทานอาหารครบ5หมู่ หลีกเลี่ยงไขมันไม่ดี และการงดสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ จะช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์และส่งเสริมกรผลิตฮอร์โมนให้อยู่ปริมาณที่เหมาะสมค่ะ

และเพื่อเป็นการป้องกัน ปัญหา ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน ไม่ให้เกิดขึ้นหรือลุกลามในอนาคต   นอกจากการดูแลเรื่องสุขภาพภายในแล้ว  การบำรุงนอกเช่นการเติมวิตามินสู่รากผมโดยตรง ด้วยเซรั่ม นาโนเวชสูตรเอ็กตร้า ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยรักษา ฟื้นฟูให้รากผมมีความสมบรูณ์และสร้างเส้นผมที่แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายกลับคืนมา ด้วยคุณสมบัติเซรั่มที่มี Active เข้มข้น และมีโมเลกุลที่เล็กสามารถซึมเข้าสู่หนังศีรษะได้ดี จะช่วยขจัดคราบไขมัน สิ่งสกปรกออกไปจากหนังศีรษะและรูขุมขน จากนั้นวิตามินที่มีอยู่จะแทรกซึมผ่านรูขุมขนไปบำรุงฟื้นฟู สร้างความแข็งแรงให้แก่รากผม ทำให้อัตราการเกิดใหม่ของเส้นผมมีปริมาณมากขึ้น ไม่เล็กลีบ และไม่หลุดร่วงได้ง่าย และนาโนเวช เป็นเซรั่มที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ 100%ทำให้มั่นใจได้ว่า ไม่มีสารเคมีเจือปน ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ค่ะ

เซลล์ในร่างกายมีการทำงานตลอดเวลาซึ่งแน่นอนว่า หากเราไม่ใส่ใจในสุขภาพ ย่อมมีแต่การสูญเสียโดยไม่มีการผลิตขึ้นมาทดแทน แต่หากเรามีการสร้างความพร้อมและมีการสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกายเสมอ จะเป็นการช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายไม่ให้ถดถอยเร็วขึ้นไปอีกด้วยค่ะ

Tips:ควรใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรากผมที่มาจากธรรมชาติ 100% เพื่อเป็นการฟื้นฟูเซลรากผมแบบยั่งยืนโดยไม่มีผลข้างเคียงของการแพ้สารแปลกปลอม  ผุ้ใช้ สามารถตรวจสอบความเป็นธรรมชาติได้จากคำว่า Organic 100% ซึ่งจะอยู่ในรายละเอียดข้างบรรจุภัณฑ์ หรือฉลากของผลิตภัณฑ์

 

ปรึกษา ฟรี ที่นี่

 Line ID : @nanovech

banner_nanovech2

Views All Time
Views All Time
Views Today
Views Today