3 สิ่งที่ควรปฏิบัติ ถ้าไม่อยากผมร่วง

3 สิ่งที่ควรปฏิบัติ ถ้าไม่อยากผมร่วง

สร้างความแข็งแรงให้กับเส้นผมออ่น-624x374

ไม่ว่าใครก็ไม่อยากผมร่วง แต่บางทีก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงยาก แต่ถ้าคุณมี 3 สิงนี้ โอากาสที่จะผมร่วงจะน้อยลงทันที

1. สุขภาพกายดี โดยเน้นที่อาหารการกิน การออกกำลังกาย ผักผ่อนนอนหลับ

2. สุขภาพจิตดี ไม่เครียด ฝึกสมาธิ มีอารมย์ขัน

3. สภาพแวดล้อมดี อากาศดี ห่างไกลมลภาวะ

บางทีก็เป็นเรื่องยากที่จะทำให้ได้ครบทั้ง 3 สิ่ง แต่บางอย่างเราก็สามารถทำได้ ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

Hair Guru …(เขียน)

banner1

Views All Time
Views All Time
Views Today
Views Today