รังแค มี 2 ชนิด

รังแค มี 2 ชนิด บางคนอาจเป็นรังแคอยู่แต่ไม่แน่ใจว่ารังแคเป็นแบบไหนบาง แต่รังแคมี 2 ชนิดค่ะ ชนิดที่ 1 รังแคเปียก มันจะเกิดกับผู้ที่มีหนังศีรษะมัน ลักษณะของรังแคเปียก จะเป็นเกล็ดเล็ก ๆ ละเอียด ๆ และมันเป็นเงา มักจะคันร่วมด้วย เกิดจากหนังศีรษะมีไขมันเคลือบอยู่ตลอดเวลา

Read more