ประเภท ผมหงอก และสาเหตุของการเกิดหงอก

สีของเส้นผม เกิดจาก เม็ดสีเมลานิน ที่รากผม ทำหน้าที่ในการสร้างขึ้นมา โดยที่ระดับเม็ดสีเมลานิน ในแต่ละบุคคลนั้น มีความเข้มข้น แตกต่างกันไป ซึ่งมีพันธุกรรม เชื้อชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยสำคัญ

ประการแรก หากเราต้องการทราบวิธีรักษา อาการ ผมหงอก เราจะต้องทราบก่อนว่า อาการผมหงอก ของเรานั้น เกิดจากสาเหตุใด ซึ่ง ชนิดของ ผมหงอกนั้น มีดังนี้

  1. เกิดจากปัจจัยภายใน ซึ่งในส่วนนี้ สามารถ รักษาให้หายได้   เช่น การเป็นโรคเบาหวาน ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ โรคเลือด  หรือการเป็น ภูมิแพ้ร่างกายบกพร่อง ตลอดจน เกิดจาก การที่ หนังศีรษะ เกิดการกระทบกระเทือน ได้รับการบาดเจ็บ แพ้สารเคมี เป็นต้น

  2. การหงอกตามอายุ ตามวัย ตามกรรมพันธุ์  ในส่วนนี้ ระดับเม็ดสีเมลานิน จะเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ เช่น คนเอเชีย ที่มีผมดกดำ จะมีเปอร์เซ็นต์ที่ จะหงอกช้ากว่า คนยุโรป ที่มีสีผมอ่อน หรือ เด็กทารกเพิ่งคลอดจะมีสีผมที่อ่อน และเริ่มเข้มเมื่อ ร่างกายเจริญเติบโต และสีเข้มขึ้น เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น และเริ่มจางลงเมื่อ อายุเข้าสู่วัยทอง  ซึ่ง ปัจจัยในข้อนี้ ยากที่จะรักษาให้หายได้ เพราะหากหงอกแล้ว หงอกเลย แต่สามารถ ป้องกัน โดยการดูแลสุขภาพของรากผมให้แข็งแรง ซึ่ง เราจะมาพูดถึงวิธีการ ป้องกันรักษา ในบทความต่อไป

  3. ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่เป็นผลมาจาก พฤติกรรมของตัวเอง เช่น การสูบบุหรี่ การทำงานหนัก พักผ่อนน้อย และความเครียด เป็นต้น