รังแค มี 2 ชนิด

รังแค มี 2 ชนิด

บางคนอาจเป็นรังแคอยู่แต่ไม่แน่ใจว่ารังแคเป็นแบบไหนบาง แต่รังแคมี 2 ชนิดค่ะ
ชนิดที่ 1 รังแคเปียก มันจะเกิดกับผู้ที่มีหนังศีรษะมัน ลักษณะของรังแคเปียก จะเป็นเกล็ดเล็ก ๆ ละเอียด ๆ และมันเป็นเงา มักจะคันร่วมด้วย เกิดจากหนังศีรษะมีไขมันเคลือบอยู่ตลอดเวลา จึงเกิดความชื้น รังแคเปียกนี้ มักจะเป็น ๆ หาย ๆ ต่อเนื่องนานนับปีได้

ชนิดที่ 2 รังแคแห้ง จะเป็นขุยขาว และเกล็ดแห้ง จะหลุดร่อนติดมากับเส้นผม จะเกิดกับผู้ที่หนังศีรษะแห้งเท่านั้น และมักพบกับผู้ที่มีผมเส้นใหญ่ หยาบ แห้ง

รังแค 2 ชนิดนี้ สามารถรักษาให้หายได้ โดยใช้ เซรั่มสูตร 2 ของนาโนเวช สามารถเห็นผลได้ใน 1 – 2 ครั้งที่ใช้ และผู้ที่เป็นมาก จะดีขึ้นใน 1 – 2 อาทิตย์

แต่เมื่อรังแคหายแล้ว ควรหยุดใช้ เพื่อป้องกันการดื้อยา นะคะ

[sgmb id=”1″]

banner1