ผมร่วงในผู้หญิง เกิดจากอะไร

[sgmb id=”1″] ผมร่วงในผู้หญิง เกิดจากอะไรบ้าง 1.การทำผม หรือทำทรีตเม้น ที่รุนแรงต่อหนังศีรษะ บ่อยครั้งเกินไป ใช้สารเคมีกับผมมากเกินไป จะไปขัดขวางการเติบโตของผมได้ และการใช้ยางรัดผม ที่แน่น และนานก็จนทำให้ผมร่วงง่ายมากกว่าปกติ มีการเกิดรอยแผลที่บริเวณรากผม ทำให้ผมร่วง และไม่มีผมขึ้นใหม่ ทำให้ผมบางถาวรได้ 2.ผมร่วงที่เกิดจากกรรมพันธุ์ พบได้บ่อยในผู้ชาย และในผู้หญิงพบได้ประปราย

Read more