NANOVECH : Hair Solutions (Tel : 087-321-7059) Line : @nanovech , www.nanovechshop.com

วิธีแก้ผมร่วง ผมบาง รังแค เชื้อรา ธรรมชาติ 100%

NANOVECH : Hair Solutions (Tel : 087-321-7059)  Line : @nanovech  ,  www.nanovechshop.com
ผมร่วง

ทำไม ผมร่วง ผมบาง

ราว 70% ของผู้หญิงที่มีอาการผมร่วงผิดปกติ  มีสาเหตุมาจากร่างกายมีโฮร์โมนแอนโดรเจน สูง (โฮโมนเพศชาย) ซึ่งเกิดจากกรรมพันธุ์ ผมจะบางบริเวณกลางศีรษะและด้านข้าง และยิ่งแก่ อาการก็จะหนักขึ้น ToT ที่กินยาคุมกำเนิดที่มีโฮโทนแอนโดรเจน  ก็ประสบปัญหาอาการผมร่วง เช่นเดียวกัน  หรือสาเหตุจากอาการเครียดทางร่างกาย เช่น น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว โรคโลหิตจาง เป็นต้น

หรือจากสาเหตุอื่นๆ เช่น พฤติกรรมการสระผมที่มากจนเกินไป สวมวิก สวมหมวกบ่อย การใช้สารเคมีกับเส้นผมมากเกินไป การดัด การทำสีผม ปัญหารังแค เป็นต้น

banner_nanovech2